มุมดูชะตา.คอม

ดูดวงปี2557 ตามปีเกิด

โดย อ.คฑา ชินบัญชร

อ.คฑา ชินบัญชร

ปี2557 ปีมะเมีย ตามหลักฮวงจุ้ยโหราศาสตร์จีน ถือว่าเป็นปีม้าเป็น "ธาตุไม้"

ผู้เกิดปีชวด ถือว่าล่วงเกินไท้ส่วยเอี้ย หรือปะทะชน ต้องระวังสุขภาพ อุบัติเหตุเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ระวังเอกสารสัญญา การขัดแย้งเรื่องความรัก เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม สำหรับผู้รับราชการ ทหาร ตำรวจ เด่นเป็นพิเศษ มีแรงกดดันสูง ก้าวหน้าจากความสามารถตัวเอง เดือนเมษายน ความรักและครอบครัวมีความสุข เดือนสิงหาคม ผู้ใหญ่ส่งเสริมมีข่าวดีในเรื่องงาน แต่งงาน จัดงานมงคลถือว่าดีมาก งานมงคลสลายสิ่งชั่วร้าย 3 สิ่ง ควรจัดวาง "ปี่ซิ่ว (ปีเซี๊ยะ)" หันหน้าทิศตะวันตก จัดวางกวนอูหันหน้าทิศตะวันตก เพื่อเสริมพลังดาวขุนพล ที่โต๊ะ ห้องทำงาน มีโอกาสควรสักการะ องค์กวนอู ศาลเจ้ากวนอู ตลาดเก่าเยาวราช และฝากดวงชะตากับไท้ส่วยเอี้ย และร่วมพิธีบูชาดาวเพื่อเสริมสิริมงคลแห่งชะตาชีวิต (12-16 กุมภาพันธ์) วัดเขตต์ นาบุญญาราม จ.จันทบุรี

ผู้เกิดปีฉลู มีดาวมงคลสามดวงส่องชะตาชีวิต ส่งผลให้การลงทุน การค้ามีช่องทางสำเร็จ การงานก้าวหน้า มีผู้ใหญ่ส่งเสริม เดือนเมษายน ระวังสุขภาพขัดแย้งในเรื่องงาน เดือนกรกฎาคม ระวังอุบัติเหตุ ปากเสียงกับคนรัก เดือนพฤษภาคม เด่นเรื่องงาน การเงินเป็นพิเศษ เดือนกันยายน ใครโสดเจอรักถูกใจ มีช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ลุยได้ ควรจัดวาง "เงินจีน (ง้วนป้อ)" ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และของเคลื่อนไหว เช่น นาฬิกา หรือรูปภาพปลาทอง หรือกล่องดนตรี ทิศตะวันตกของโต๊ะหรือห้องทำงาน มีโอกาสควรสักการะ องค์จีมุ้ยแซกุน ที่ วัดเล่งเน่ยยี่ เป็นการจารึกพระนามใส่กรอบรูป จัดตั้งบูชาอยู่หน้าพระประธานวัดมังกรกมลาวาส ควรสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรจากองค์เทพเจ้า

โชคลาภ (ไฉ่ซิ่งเอี้ย) การเดินทาง ทิศตะวันตก, ทิศตะวันตกเฉียงใต้, ตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อท่องเที่ยวและทำธุรกิจมีโชคดี

ผู้เกิดปีขาล ระวังอารมณ์ของตนเองและคนรอบข้าง ปีนี้ถือว่าดีมาก เพราะเป็นสามสมพงศ์ (ซาฮะ) (จอ, ขาล, มะเมีย) การร่วมหุ้น ลงทุน สำเร็จดี การงานมีเพื่อนผู้ใหญ่ส่งเสริม เดือนมิถุนายน, ตุลาคมและพฤศจิกายน มีโอกาสเจอรักถูกใจสำหรับผู้ที่โสด หากรู้จักควบคุมอารมณ์จะพบความสำเร็จ ให้ระวังอุบัติเหตุ และผิดพลาดเอกสารสัญญาในเดือนพฤษภาคมและสิงหาคม ควรจัดวาง "กระปุกออมสินหมู" มีอักษรจีนเจียวไช้จิ่วป้อ แปลว่าเงินไหลมาทุกทิศทาง หันเข้าทิศตะวันตก เพื่อเก็บออมเงินและหมูกับเสือเป็นคู่มิตรกัน จัดวางหมูเพื่อความเป็นมงคล มีโอกาสควรเดินทางทิศใต้ ทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ในการท่องเที่ยวและทำธุรกิจควรสักการะ เจ้าพ่อเสือ และ องค์ตั่วเหล่าเอี้ย ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลตลอดปี

ผู้ที่เกิดปีเถาะ ต้องระวังความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง คำพูดความขัดแย้ง จากดาวฮี่ตี้และดาวก้วงจิ (โอษฐ์ภัย) ต้องใจเย็นๆ จะผ่านไปได้แน่นอน มีดาวมลคงหลายดวง ดาววาสนา (ฮกแช) ดาวเทียนเต๊ก (ฟ้าคุณธรรม) ส่งผลให้ชีวิตมีความสุข มีโชคดี มีนาคม ระวังสุขภาพหลอดเลือด ทางเดินอาหาร เดือนมิถุนายน ระวังอุบัติเหตุ ขัดแย้งเรื่องความรัก

เดือนกรกฎาคม มีช่องทางงานธุรกิจก้าวหน้า เดือนตุลาคมพฤศจิกายน เจอรัก เจอคนที่ใช่ ควรจัดวาง "กิเลน 1 คู่" หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีโอกาสควรสักการะ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือ เจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า การเดินทางทิศใต้, ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, ทิศตะวันออก มีความสุข ขยับขยายธุรกิจ

ผู้ที่เกิดปีมะโรง มีดาวมงคลส่องชีวิต ดาวฟ้าคลี่คลาย (เที่ยนโก้ย) ส่งผลให้เมื่อมีเรื่องไม่ดีก็จะขจัดปัดเป่าให้หาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ งานเข้า มีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติม การเงินได้จากทางตรง ไม่มีลาภลอยมากนัก เดือนเมษายน ระวังผิดพลาดเอกสารสัญญาคดีความ เดือนกรกฎาคม ระวังสุขภาพ ความดันโลหิต ศีรษะ ปวดหัว บาดแผล เดือนสิงหาคมและกันยายน มีช่องทางการเงินใหม่ๆ ความรักเป็นกำลังใจให้ เดือนกรกฎา คม ระวังอุบัติเหตุ เดือนธันวาคม ธุรกิจสดใส การงานก้าวหน้า ควรจัดวาง "ปลาหลีฮื้อ" (ปลาคาร์พ หรือปลาไน) กระโดดข้ามประตูสวรรค์ไว้ทางทิศตะวันตกของห้องหรือโต๊ะทำงาน มีโอกาสควรสักการะ เทพเจ้ามังกรเขียว (แชเล้งเอี้ย) ที่ วัดทิพยวารี และขอพรเจ้าแม่ทับทิม การเดินทาง ทิศตะวันตก, ทิศตะวันตกเฉียงใต้, ทิศเหนือ มีโชคดีความรักและงาน

ผู้ที่เกิดปีมะเส็ง มีดาวเทพโภคา และดาวบุ้นเชียงส่งผลให้การสอบแข่งขัน การงานสำเร็จ ธุรกิจอาหารเครื่องดื่มมีการขยับขยาย งานวิชาการมีคนสนับสนุน ระวังสุขภาพร่างกายตลอดทั้งปี ระวังเดือนกุมภาพันธ์และพฤศจิกายนเป็นพิเศษ เกี่ยวกับทางเดินอาหารและของหาย เดือนสิงหาคมถึงกันยายน มีโชคลาภและข่าวดีจากการงาน ความรักมั่นคง ชัดเจน ต้องตัดสินใจ ควรจัดวาง "กวาง 1 ตัว" หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพื่อเสริมชะตาในเรื่องสุขภาพ มีโอกาสสักการะบุ้นเชียงตี่กุง จารึกพระนามใส่กรอบรูปอยู่หน้าพระประธานวัดเล่งเน่ยยี่ ขอพรฮั่วทังเซียนขือ และลอดประตูฮั่วทังที่ วัดเซียนฮุดยี่ (เทพพุทธาราม) จ.ชลบุรี ให้สุขภาพแข็งแรง การเดินทาง ทิศใต้, ทิศตะวันตก, ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ธุรกิจการงานและความรักมีความสุข

ผู้ที่เกิดปีมะเมีย มีองค์ไท้ส่วยเสด็จประทับ มีดาวขุนพล และดาวตู้ทองคำ ส่องชะตาชีวิต ส่งผลให้การงาน ราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจโดดเด่น เดือนกุมภาพันธ์ มีช่องทางงานดี ก้าวหน้า เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ผู้ใหญ่ส่งเสริม เจอคู่มิตรดี ถูกใจ เดือนกันยายนและธันวาคม ระวังอุบัติเหตุ สุขภาพ กล้ามเนื้อ กระดูก ข้อเท้า เข่า และสุขภาพผู้ใหญ่ในบ้าน เดือนตุลาคม ความรักชัดเจน มีโอกาสเจอเนื้อคู่ ควรจัดวาง "คางคกคาบเหรียญ" หันหน้าทิศตะวันตก ป้องกันสิ่งไม่ดีและช่วยเก็บเงินทอง มีโอกาสควรสักการะ เทพเจ้าม้า ศาลเจ้ากวนอู ตลาดเก่าเยาวราช ฝากดวงชะตากับไท้ส่วยเอี้ย และบูชาดาวนพเคราะห์ (12-16 กุมภาพันธ์) วัดเขตต์นาบุญญาราม จ.จันทบุรี

ผู้ที่เกิดปีมะแม มีดาวไท้เอี้ยง (เทพพระอาทิตย์) ดาวส่วยฮะ (คู่มิตร) และเทียนอิดวุ้ยนิ้ง ดาวอุปถัมภ์พลังกล้า ส่งผลให้ปีมะแมมีโอกาสก้าวหน้า เลื่อนตำแหน่ง ความรักมีผู้ใหญ่สนับสนุน ทั้งยังมีโชคลาภฟลุกๆ เดือนมีนาคม ความรักเบ่งบาน เดือนเมษายน ระวังกระเพาะอาหารลำไส้ เดือนมิถุนายน เจอเพื่อน สังคมเก่าส่งเสริม เดือนตุลาคม ระวังอุบัติเหตุ เดือนพฤศจิกายน เปลี่ยนแปลงงาน ขยายธุรกิจดีมาก ควรจัดวาง "ฮกลกซิ่ว" หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือแพ 3 ตัว หันหน้าทิศใต้ ส่งเสริมพลังของดาวมงคล มีโอกาสควรสักการะ ไท้เอี้ยง (เทพพระอาทิตย์) วิหารไท้เอี้ยง วัดเล่งเน่ยยี่ และ เทพไฉ่ซิ่งเอี้ย (เทพเจ้าโชคลาภ) วัดเล่งฮกยี่ (จีนประชาสโมสร) จ.ฉะเชิงเทรา การเดินทางทิศใต้, ตะวันตกเฉียงเหนือ, ตะวันออก นำโชคดี และความสุขมาให้

ผู้ที่เกิดปีวอก มีดาวม้าปีกทอง (เอี้ยแบ๊) ส่งเสริมชะตา การทำงานต่างประเทศ การตลาด การขนส่ง ธุรกิจท่องเที่ยวโดดเด่น เดือนกุมภาพันธ์ ระวังสุขภาพ กล้ามเนื้อ กระดูก หัวเข่า เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม มีโชคดี การงานก้าวหน้า เจอรักจากการงาน การเดินทาง การเรียนต่อสำเร็จ เดือนพฤศจิกายน ระวังขัดแย้ง ของหาย เดือนธันวาคม มีช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ควรจัดวาง "ม้ามีอาน 1 ตัว" หันหน้าทิศตะวันตก เมื่อม้ามาถึงทุกสิ่งก็จะสำเร็จ มีโอกาสขอพร เทพเจ้าม้า ศาลเจ้ากวนอู ตลาดเก่าเยาวราช และไค่เสีย หรือเจ้าพ่อเห้งเจีย การเดินทางทิศเหนือ, ทิศตะวันตก, ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศใต้ นำโชคดีและความสำเร็จมาให้

ผู้ที่เกิดปีระกา มีดาวจันทราเทพ (ไท้อิม) ส่องชีวิต และดาวอั้งล้วง (นกวิเศษสีแดง) ส่งผลให้ผู้หญิงปีระกาชะตาโดดเด่นกว่าผู้ชายปีระกา มีนาคม ระวังสุขภาพ อุบัติเหตุ ขัดแย้งความรัก เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม การงานก้าวกระโดด ธุรกิจของสวยงาม เสื้อผ้า และปศุสัตว์ ของตกแต่งบ้าน สิ่งทอ มีการขยับขยาย เริ่มต้นธุรกิจ เดือนมิถุนายน ระวังขัดแย้งเอกสารสัญญา ควรจัดวาง "เต่า 1 ตัว" หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีโอกาสรับพลังและจันทร์ข้างขึ้น ด้วยการเปิดท้ายทอย (เนินจันทร์) บ้าง เช่น รวบผมเกล้าผม หรือใส่เสื้อคอกลม (ไม่มีปก) มีโอกาสสักการะ ไท้อิม (จันทราเทพ) วิหารไท้อิม วัดเล่งเน่ยยี่ ร่วมพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ เนื่องจากปะทะชนล่วงเกินไท้ส่วยเอี้ย ที่วัดเขตต์บุญญาราม จ.จันทบุรี (12-16 กุมภาพันธ์) การเดินทาง ทิศตะวันตกเฉียงใต้, ตะวันตก, ตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีโชคดี

ผู้ที่เกิดปีจอ มีดาวมงคล ก้าวหน้า 3 ขั้น (ซาไท้) และเป็นสามสมพงศ์กับปีมะเมีย การงานก้าวหน้า สติปัญญากว้างไกล งานคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ นักคิด นักเขียน ครีเอทีฟ ดีไซเนอร์ ความคิดโลดแล่น ผลงานโดดเด่น เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม มีโชคฟลุก การเงิน งานพิเศษ มีรักเข้ามา เดือนเมษายน ระวังความขัดแย้งด้านคำพูด ปากเสียง เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม มีโอกาสทำธุรกิจที่ถูกใจ ควรจัดวางกวนอู หันหน้าทิศตะวันตก จัด "วางต้นไผ่" หรือต้นไม้สีเขียวกลางห้อง โต๊ะห้องทำงาน มีโอกาสสักการะ ตั่วเหล่าเอี้ย ศาลเจ้าพ่อเสือ เสาชิงช้า และ เจ้าพ่อม้า ศาลเจ้ากวนอู ตลาดเก่าเยาวราช เพราะขาล มะเมีย จอ คือสามสมพงศ์ การเดินทาง ทิศใต้, ทิศตะวันออก, ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีโชคดี มีความก้าวหน้า

ผู้ที่เกิดปีกุน มีดาวจันทร์จริยาส่องชะตาชีวิต ส่งผลให้มีความสุข มีผู้ใหญ่ส่งเสริม เมตตา การลงทุนค่อยเป็นค่อยไป แต่งานประจำก้าวหน้ามาก ระวังสุขภาพเกี่ยวกับดวงตา ปวดศีรษะ ทางเดินหายใจ เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม มีข่าวดี มีโอกาสแสดงฝีมือ ธุรกิจโดดเด่น เดือนพฤษภาคม ระวังสุขภาพ หงุดหงิดใจเกี่ยวกับบริวาร เดือนกรกฎาคม มีช่องทางการเงิน ธุรกิจรุ่งเรือง ควรจัดวาง "ไฉ่ซิ่งเอี้ย" หันหน้าทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีโอกาสสักการะเทพเจ้าโชคลาภ (ไฉ่ซิ่งเอี้ย) วัดเล่งเน่ยยี่ จ.ฉะเชิงเทรา ขอพร เจ้าแม่กวนอิม (พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร) ที่มูลนิธิเทียนฟ้า การเดินทางท่องเที่ยว พักผ่อน ทิศใต้, ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีความสุข มีโชคดี ขอบารมีเทพสวรรค์ชั้นฟ้า เง็กเซียนฮ่องเต้ องค์ไท้ส่วยเอี้ย ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้อ่าน โชคดี มีความสุข ตลอดปีมะเมีย 2557 ครับ.

Facebook อ.คฑา ชินบัญชร

ขอขอบคุณ : อ.คฑา ชินบัญชร ,
ไทยโพสต์แสดงความคิดเห็น

ดูดวงฟรี แม่นๆ  ข่าวสารวงการดูดวง
มุมดูชะตา > ดูดวงปี2557 เว็บมุมดูชะตา > ดูดวงปี2557 ตามปีเกิด โดย อ.คฑา ชินบัญชร